Google

21/12/2015

Từ 1/1/2016: Thực hiện quy định mới về đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT

Ngày 16/12, tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 40/2015/TT-BYT về quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.

I. Quy định rõ về các tuyến y tế
 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, từ ngày 1/1/2016 sẽ thực hiện việc thông tuyến KCB BHYT đối với các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện trong phạm vi tỉnh; từ 1/1/2021 sẽ thông tuyến KCB BHYT đối với các cơ sở KCB tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước. Do đó, Thông tư 40/2015, ngày 16/11/2015, của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT cũng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016 và thay thế Thông tư số 37/2014 của Bộ Y tế.
Theo Thông tư 40, cơ sở KCB BHYT ban đầu tuyến xã và tương đương, gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập; trạm y tế quân- dân y, phòng khám quân- dân y, quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cơ sở KCB BHYT ban đầu tuyến huyện và tương đương, gồm: BVĐK huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh; trung tâm Y tế (TTYT) huyện có chức năng KCB, TTYT huyện có phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực; BVĐK hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các bộ, ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các bộ, ngành; BVĐK tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; BV y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; phòng Y tế, bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, bệnh xá công an tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; TTYT quân- dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá quân- dân y, BV quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, BV quân- dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 Cơ sở KCB BHYT ban đầu tuyến tỉnh và tương đương, gồm: BVĐK tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; BVĐK hạng I, hạng II thuộc các bộ, ngành, hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các bộ, ngành; BV chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa, TTYT dự phòng tỉnh, TP trực thuộc T.Ư có Phòng khám đa khoa; BV nhi, BV sản- nhi tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; BVĐK tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II; BV y học cổ truyền tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, bộ, ngành; BV y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II; Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; BV hạng II thuộc Bộ Quốc phòng, BV quân- dân y hạng II, các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cơ sở đăng ký KCB BHYT ban đầu tuyến T.Ư và tương đương, gồm: BVĐK trực thuộc Bộ Y tế (trừ các BV Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế); BV chuyên khoa, viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế có phòng khám đa khoa; BV hạng đặc biệt, BV hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội, các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

II. Như nào là chuyển đúng tuyến?
Theo quy định của Thông tư 40, điều kiện của cơ sở đăng ký KCB BHYT ban đầu là cơ sở KCB phải có giấy phép hoạt động KCB; người hành nghề KCB phải có chứng chỉ hành nghề KCB. Đối với cơ sở KCB BHYT thuộc tuyến xã và tương đương, nếu chưa có giấy phép hoạt động KCB thì phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu KCB thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về KCB. Sau đó, các đơn vị này phải sớm thực hiện các thủ tục đăng ký để được giấy phép theo quy định.
Với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập. Riêng đối với phòng khám đa khoa thì phải có ít nhất 2 chuyên khoa nội và ngoại; đối với phòng khám đa khoa có KCB cho trẻ em, ngoài 2 chuyên khoa trên, phải có chuyên khoa nhi.
 Ông Lê Văn Khảm- Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) lưu ý: Cơ sở đăng ký KCB BHYT ban đầu quy định tại Thông tư 40 được xác định theo các tuyến trong hệ thống cơ sở KCB của nhà nước và tương đương. Người có thẻ BHYT được chuyển tuyến KCB theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở KCB và theo quy định tại Thông tư 40.
 Chuyển tuyến KCB BHYT về nguyên tắc được thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở KCB, trừ một số trường hợp cụ thể khác được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư 40. Theo đó, các trường hợp được xác định là đúng tuyến KCB BHYT là: Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, hoặc phòng khám đa khoa, hoặc BV tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã, hoặc phòng khám đa khoa, hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.
 Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã chuyển tuyến đến BV huyện, bao gồm cả các BV huyện đã được xếp hạng I, hạng II và BV y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp BV huyện không có khoa y học cổ truyền).
 Người có thẻ BHYT được BV tuyến huyện (bao gồm cả BV đã được xếp hạng I, hạng II và BVĐK, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh) chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc BVĐK, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.
 Trường hợp cấp cứu, người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở KCB nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký KCB ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.
Trn Đc (Theo baobaohiemxahoi.vn)

08/12/2015

Prosthetics Outreach Foundation (POF)

Prosthetics Outreach Foundation (POF) là một tổ chức dịch vụ y tế phi lợi nhuận cung cấp khẩn cấp cần thiết phục hình chất lượng cao (chân tay giả) để những người tàn tật ở các nước đang phát triển và ở Hoa Kỳ. Kể từ năm 1988, các nhân viên và tình nguyện viên đã được trang bị trên 10.000 trẻ em và người lớn với các bộ phận giả mới, cho phép mỗi cụt để đi lại với nhân phẩm. POF giúp các cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của những người tàn tật của mình bằng cách thiết lập các phòng khám để tạo và phù hợp với chân tay giả và nhà xưởng để sản xuất linh kiện giả với vật liệu địa phương.
Phái đoàn đang thực hiện của Prosthetics Outreach Foundation:
· POF cung cấp cứu trợ nhân đạo và chăm sóc chân, tay giả hiện đại cho những người tàn tật ở các nước đang phát triển.
· POF dụng việc sử dụng các thiết kế và sản xuất công nghệ máy tính hỗ trợ cho chất lượng cao tự động điều trị phục.
· POF cung cấp dịch vụ tiếp cận lâm sàng thường xuyên cho những người tàn tật sống ở vùng sâu vùng xa.
· POF tiến hành nghiên cứu đang diễn ra thành các thành phần giả đó là đủ bền để chịu được các điều kiện vật chất và khí hậu khắc nghiệt điển hình cho các vùng nhiệt đới.
· POF hỗ trợ cộng đồng trong việc trở thành tự lập bằng cách thiết lập các phòng khám, nhà xưởng để sản xuất linh kiện giả với vật liệu địa phương.
· POF phục vụ như là một nguồn tài nguyên lâm sàng và kỹ thuật cho những người tàn tật, các tổ chức chính phủ và các tổ chức nhân đạo.
Tiến sĩ Ernest Burgess: Surgeon, nghiên cứu, và nhân đạo; Người sáng lập của Prosthetics Outreach Foundation
Sinh ra ở Utah vào một tiên phong, gia đình enterprising, tiến sĩ Burgess đã chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi người dì của mình, một bác sĩ, những người hành nghề y ở nông thôn. Sau khi tốt nghiệp từ các trường Đại học Utah, ông vào Trường Y Đại học Columbia và tốt nghiệp năm 1937. Tiến sĩ Burgess đầu tiên đã trở thành quan tâm đến việc phục hồi của những người tàn tật trong khi phục vụ trong các trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Năm 1944, ông được bổ nhiệm làm trưởng khoa phẫu thuật tại Bệnh viện Tripler ở Honolulu. Năm 1948, ông bắt đầu một hành phẫu thuật chỉnh hình tư nhân ở Seattle.
Trong 30 năm tiếp theo Burgess đi tiên phong trong phẫu thuật thay khớp háng, các kỹ thuật mới trong phẫu thuật cắt cụt chi và trở thành cố vấn cho các thế hệ của cư dân phẫu thuật chỉnh hình. Giới thiệu về sau dài vạt cắt cụt kỹ thuật đến Hoa Kỳ sau một chuyến tham quan trao đổi hàn lâm của Ba Lan. Kỹ thuật này được cải thiện đáng kể lưu hành tại các chi còn lại và cho phép nhiều người tàn tật để tận hưởng một lối sống tích cực hơn.
Năm 1964, các Cựu chiến binh Hoa Kỳ hỏi Burgess để thiết lập Prosthetics nghiên cứu học tập (PRS). PRS đã trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới để phát triển các dịch vụ chăm sóc sau phẫu thuật trực tiếp cải thiện phục hồi chức năng người cụt chi.
Công nghệ và Đổi mới phát triển tại PRS dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Burgess:
· Ngay lập tức lắp hậu phẫu (ipop) của một bộ phận giả cải thiện lành và phục hồi chức năng thời gian đáng kể.
· The Seattle Foot ®, trong đó có một mùa xuân bên trong, mở cửa cho những người tàn tật tìm kiếm một lối sống năng động. "Chân Compliant" dựa trên mô hình này cũng đã được cải thiện sự thoải mái cho người tàn tật của tất cả các lứa tuổi.
· Luôn luôn có tầm nhìn xa, Burgess đã nhìn thấy trước những tác động mà các máy tính có thể có đối với nghề chân tay giả. Seattle ShapeMaker ® ​​phần mềm và các kỹ thuật cải thiện độ chính xác AFMA đã, hiệu quả và nhất quán trong việc thiết kế và sản xuất chân giả.
· Năm 1994, một Burgess tịch phú đã được thành lập tại Đại học của Trường Y khoa Washington để tài trợ cho nghiên cứu chỉnh hình.
Người tàn tật cựu chiến binh Mỹ, những người đã trở về Việt Nam và đã nhận thức được những bất cập khủng khiếp của các dịch vụ y tế và chân tay giả ở đó, hỏi Burgess để giúp hàng ngàn người đàn ông Việt, phụ nữ và trẻ em cần được chăm sóc như vậy. Năm 1988, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, POF đã bắt đầu lập kế hoạch cho một phòng khám trình diễn ở Việt Nam. Trung tâm Outreach phận giả (POC) đã khai mạc vào năm 1991 để cung cấp chi phí cho người cụt chi có nhu cầu tuyệt vọng của chân tay giả. Cho đến nay, hàng ngàn người tàn tật đã nhận được một chi giả mới miễn phí.
OUTREACH QUỐC TẾ
Bản chất của dịch vụ POF để người tàn tật được cung cấp điều trị phục hình điện thoại di động cho các khu vực nông thôn, nơi nhiều người tàn tật sống. POF cũng cung cấp tư vấn lâm sàng và kỹ thuật cho các tổ chức quốc tế và các bộ y tế của các nước đang phát triển những người tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để điều trị cụt chi.
Đội Việt của chúng tôi phối hợp thăm hàng tháng cho các tỉnh nông thôn từ biên giới Trung Quốc đến phía nam cũng như Đà Nẵng. Nó đòi hỏi hai lần cho mỗi trang web nông thôn để hoàn thành một chân tay giả. Trong chuyến thăm lần đầu tiên, các nhân viên y tế đánh giá, tài liệu, và sau đó có một mẫu thạch cao băng của chi còn lại của bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu sau đó trở về phòng khám Hà Nội và bắt đầu làm chân giả bằng cách sử dụng hệ thống AFMA. Sau khi hoàn thành các bộ phận giả đội trở lại phù hợp với những chi cho bệnh nhân. Bất kỳ điều chỉnh tùy chỉnh có thể được thực hiện trên trang web bằng cách sử dụng các công cụ hội thảo di chuyển bằng đội. POF cũng đã bắt đầu để hỗ trợ các hội thảo nhỏ cấp tỉnh với đào tạo, công cụ dụng cụ để họ có thể duy trì các bộ phận giả và đảm bảo nó tiếp tục là chức năng cho người cụt chi.
Philippines
Quỹ đã ​​hỗ trợ Our Lady of Victory Trung tâm đào tạo trên đảo Mindanao ở Philippines từ năm 1997. Tiến sĩ Cecelia Gỗ đã tạo ra một trung tâm phẫu thuật và phục hồi chức duy nhất để chăm sóc cho trẻ bị bỏ rơi cần phẫu thuật và phục hồi chức năng. POF hỗ trợ với các thiết kế của phòng khám chân tay giả mới của họ và đã cung cấp thiết bị và bộ phận giả cung cấp. David Mathews, từ nền tảng của chúng tôi, cũng đã tiến hành đào tạo AFMA cho các nhân viên. Trung tâm mới này sẽ hoạt động như một chất xúc tác để cải thiện chăm sóc cho tất cả các bộ phận giả của Philippines.
Nicaragua
POF hỗ trợ các tàu Mercy tổ chức với sự sáng tạo của hội thảo chân tay giả điện thoại di động của họ, bao gồm cả thiết kế, lắp đặt và đào tạo nhân viên. Xưởng khép kín độc đáo này được đặt trong một 20-TEU container vận chuyển tiêu chuẩn dài. Hội thảo được vận chuyển đến Leon, Nicaragua, nơi cung cấp các dịch vụ giả cho các khu vực xung quanh. Mathews cung cấp nhân viên các tàu Mercy 'với tập huấn kỹ thuật AFMA và trong chế tạo của Monolimb. Chỉ có hai nhân viên là cần thiết để hoàn thành hơn 200 chân tay trong cơ sở rất hiệu quả này. Sau thảm họa bão Mitch, POF tặng một lô hàng của chân tay giả cho Trung tâm Phục hồi chức năng quốc gia tại Managua. Nicaragua tiếp tục cần đến các dịch vụ tiếp cận cộng đồng cho các cộng đồng từ xa nhiều nơi dịch vụ cụt chi là không có. Đóng góp của bạn có thể giúp POF để tài trợ cho một phòng khám tiếp cận chân tay giả ở Trung Mỹ. (Theo www.jmu.edu)

Xem thêm:
* Vietnam National Clubfoot Programme (VNCP) treatment for clubfoot using the Ponseti technique (Điều trị tật bàn chân khoèo bằng kỹ thuật Ponseti)

* The Journal of Mine Action: Tạp chí về hoạt động bom mìn – Trợ giúp nạn nhân sống sót.

Đời Sống-Gia Đình (VietBao VN)

Vui Cười (VietBao VN)

SƯU TẦM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN SỨC KHOẺ:

Tư vấn miễn phí:

* Điện thoại của đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567 hoặc chương trình Cửa sổ tình yêu (04) 3 8262625 để được tư vấn miễn phí.
* Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản Bệnh viện Từ Dũ TPHCM với các chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ trước, trong và sau sinh miễn phí dành cho các ông bố, bà mẹ: điện thoại (08) 3 8395117 (số nội bộ 368).
* Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng tại Bình Định: (có tư vấn về phòng chống HIV/AIDS): Địa chỉ liên hệ với Trung tâm Tư vấn sức khỏe cộng đồng: 419 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn vào tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật). ĐT: (056): 3 811 466. Trung tâm tư vấn HIV/AIDS miễn phí tại: + Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng - Bệnh viện Lao: ĐT (056) 3 748 922; + Phòng khám số 3 (936- 938 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn: ĐT (056): 3 792 476.
* Phòng tư vấn sức khỏe miển phí tại Trung tâm Y tế Quận 1 TP.HCM với trên 20 bác sĩ thuộc các chuyên khoa tham gia tham vấn sức khỏe trực tiếp hoặc qua điện thoại số (08) 3 8206544.
* Chương trình VTV1 "Sức khoẻ là vàng", phát sóng vào 18h ngày Chủ nhật và phát lại vào 15h Thứ 4 tuần kế tiếp: Số điện thoại nóng của chương trình là 1900561225.
* Chương trình VTV2 “Sức khoẻ cho mọi người”, phát sóng vào 17h30 ngày Thứ 3 hàng tuần và phát lại vào 12h trưa hôm sau.
* Trung tâm tư vấn ung thư Can Hope (Singapore) tại Hà Nội: 04. 3 7472729 / 04. 3 7472730
* Khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý thoái hóa và thoát vị đĩa đệm cột sống là chương trình do BV Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM) thực hiện vào lúc 13g30 thứ sáu hằng tuần.
Bệnh nhân có nhu cầu đăng ký qua số ĐT: 39234332 (xin số 895).


Khác:

* Bệnh nhân nam giới có nhu cầu khám và tư vấn các bệnh lý Nam khoa, vui lòng đăng ký tại BVĐH Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, P11, Q5.:
1. Phòng khám Nam khoa. Điện thoại: (08) 3 8554269 (số 265) 2. Bộ phận chăm sóc khách hàng. Điện thoại: (08) 3 4051010- 3 4051212

*Ttư vấn “Bệnh loét dạ dày-tá tràng” liên hệ Phòng khám tiêu hóa - bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, xin vui lòng đăng ký qua số điện thoại: 08. 3 4051010, 3 4051212, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, bộ phận Chăm sóc khách hàng.

* Câu lạc bộ phòng chống Hen Hà nội, Hội Hen DU & MDLS Việt nam 04.3 9438933

* Các địa chỉ khác tại: http://shelove.biz/thong-tin-tu-van

* Tham khảo chữa rắn cắn: Địa chỉ liên hệ của ông Tần: Lê Văn Tần - xóm 6 xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Điện thoại: 0972.901.089.

Người theo dõi