Google

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 03/12/2007

BS Phan cảnh Cương - Thầy thuốc ưu tú

Vấn đề người tàn tật và trẻ em tàn tật ngày càng được tất cả các quốc gia và cộng đồng xã hội trên Thế giới quan tâm thể hiện qua vấn đề hoạt động vì người tàn tật như sau: Ngày 08/8/1998, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Pháp lệnh về người tàn tật đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 30/7/1998; Tuyên ngôn về quyền của người chậm phát triển tinh thần đã được Liên hợp quốc thông qua ngày 20/12/1971, Tuyên ngôn về người tàn tật ngày 09/12/1985, Thập kỷ của Liên hợp quốc về người tàn tật (1983 - 1992), Chương trình hành động Thế giới về người tàn tật 03/12/1971, Nghị quyết 56/168 ra ngày 19/12/2001 của Liên hợp quốc quyết định thành lập Uỷ ban đặc biệt để soạn thảo Công ước quốc tế toàn diện và lồng ghép nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền và nhân phẩm của người khuyết tật, để ngỏ cho tất cả các quốc gia thành viên và các quan sát viên của Liên hợp quốc, dựa trên phương pháp tiếp cận toàn diện từ các hoạt động trong các lĩnh vực phát triển xã hội, nhân quyền và chống phân biệt đối xử đã được thực hiện và có tính đến các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền và Ủy ban Phát triển xã hội; Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật đã được Liên hợp quốc chính thức thông qua ngày 13/12/2006 tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ khóa 61(*),…nhằm đạt tới một xã hội cho tất cả mọi người vào năm 2010.

Hưởng ứng các tuyên ngôn, chương trình và Công ước trên, Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực vì người tàn tật; (H1. Bác sỹ Phan Cảnh Cương thăm khám bệnh nhân)

Việt Nam đã có Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006(**).

Ngày 22/10/2007, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Minh Hương tham gia ký Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Nhận thức tầm quan trọng về quyền lợi của người khuyết tật và các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, Trung tâm Chỉnh hình và PHCN Qui Nhơn (Trực thuộc Bộ Lao động, TB và XH) đã góp phần nhỏ của mình để giúp đỡ, giảm bớt khó khăn cho người tàn tật; Trong năm 2007, Trung tâm Chỉnh hình và PHCN Qui Nhơn đã tiếp nhận và điều trị hơn 7000 lượt bệnh nhân (chủ yếu là người tàn tật), cung cấp hơn 1500 dụng cụ chân tay giả, giày nẹp chỉnh hình các loại, tập luyện phục hồi chức năng cho hơn 33460 lượt người, phẫu thuật chỉnh hình hơn 680 ca (trong đó hơn 50% là trẻ em).
(H2. Phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm)

Để hướng tới ngày Quốc tế về người tàn tật 03/12/2007, Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều đợt đi ngoại viện đến các địa phương tái khám đánh giá lại các bệnh nhân đã được phẫu thuật chỉnh hình, điều trị PHCN và làm dụng cụ cho nhiều người tàn tật; Các hoạt động phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ chỉnh hình, điều trị phục hồi chức năng của Trung tâm đã phần nào giúp cho nhiều đối tượng tàn tật (tại các tỉnh duyên hải Nam miền Trung, Tây Nguyên và Lâm Đồng) có điều kiện khắc phục các khuyết tật, tự tin, vươn lên tham gia học tập, lao động, sinh hoạt hoà nhập cộng đồng xã hội. Qui Nhơn, ngày 24/10/2007
(*) Xem thêm tại: http://www.drdvietnam.com/vb_phapluat/my_documents/my_files/cong_uoc_QT_cua_NKT.htm
Tham khảo: Đạo luật chống phân biệt đối xử với người khuyết tật và những gợi ý cho các dịch vụ thư viện: http://www.gslhcm.org.vn/contents/hoat_dong_khiem_thi/tai_lieu/dv_tv_cho_nguoi_khiem_thi/cam_nang_thuc_hanh_tot_nhat/contents/3
---

Tin cũ sưu tầm:

“Ngày 03/10/2007 thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký Công văn 1430/TTg-QHQT gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ giáo dục và Đào tạo, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và các cơ quan có liên quan về việc Chính phủ Việt Nam đồng ý ký Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Đại sứ Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc được ủy nhiệm ký Công ước này. Sau khi ký, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để phê chuẩn Công ước đúng theo các quy định hiện hành. Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/12/2006 sau 5 năm soạn thảo. Ngay trong ngày đầu tiên mở ra để các quốc gia ký kết, Công ước đã thu được số chữ ký kỷ lục (81 quốc gia ký kết) so với các Công ước về nhân quyền trước đây. Được biết, hiện nay đã có 117 quốc gia đã ký Công ước, 67 quốc gia ký Nghị định thư tự chọn đính kèm Công ước, 07 quốc gia đã phê chuẩn Công ước và 03 quốc gia phê chuẩn Nghị định thư tự chọn. Theo Điều 45 của Công ước, cần có thêm 13 quốc gia nữa phê chuẩn Công ước để bản Công ước về quyền của người khuyết tật có hiệu lực quốc tế” Thùy Dương (nguon theo BHD IDEA 10/10/07)

Việt Nam đang nỗ lực để sớm tham gia Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
Việt Nam có hơn 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm 6,4% dân số, trong đó trên 69% người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Người khuyết tật mong muốn được tiếp cận với dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, văn hóa, học nghề và có việc làm để đảm bảo cuộc sống, thực sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng
Đại hội đồng Liên Hợp quốc ngày 13/12/2006 đã thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Công ước là văn bản mang tính toàn cầu đầu tiên trong lịch sử nhân loại khẳng định quyền của người khuyết tật. Theo đó, người khuyết tật được công nhận là đối tượng có đầy đủ các quyền và nhân phẩm như những thành viên khác trong cộng đồng, được bình đẳng về cơ hội trong xã hội. Ngày 30/3/2007 vừa qua tại New York đã có 81 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc ký kết tham gia Công ước này.
Hiện nay, Việt Nam có hơn 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm 6,4% dân số, trong đó trên 69% người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Người khuyết tật mong muốn được tiếp cận với dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, văn hóa, học nghề và có việc làm để đảm bảo cuộc sống, thực sự bình đẳng và hòa nhập cộng đồng.
Việt Nam hiện đã có hệ thống chính sách liên quan đến người khuyết tật với các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước như: Pháp lệnh về người tàn tật ban hành 1998, Bộ Luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Công nghệ thông tin, Luật dạy nghề… đều có những điều khoản riêng đề cập đến người khuyết tật. Theo kế hoạch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng Luật về người khuyết tật để trình Quốc hội vào năm 2008.
Trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một điểm sáng trong công tác trợ giúp người khuyết tật. Việt Nam đã có Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006. Ban Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) gồm 17 bộ, ngành và 2 tổ chức vì người khuyết tật và 3 tổ chức của người khuyết tật, đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về lĩnh vực này. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện cam kết của mình về tham gia thực hiện Khuôn khổ hành động Thiên niên kỷ Hướng tới một xã hội hòa nhập, không vật cản và vì quyền của người khuyết tật với 7 lĩnh vực ưu tiên trong Thập kỷ II về người khuyết tật khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (2003-2012).
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Giáo dục Đào tạo và Công an đề nghị các bộ nghiên cứu và góp ý kiến về việc Việt Nam ký tham gia Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Các Bộ đã nhất trí nội dung Công ước là tiến bộ, phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam về việc bảo đảm tất cả các quyền con người, quyền tự do cơ bản và nhu cầu và nhu cầu của người khuyết tật được hưởng thụ một cách đầy đủ, không bị phân biệt đối xử. M.B (Theo trang tin Bộ LĐTBXH http://www.molisa.gov.vn/frmdocchitiet.asp?mbien1=01&mbien2=117&mbien3=8595 )
-
80 quốc gia ký công ước về người khuyết tật
80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và Ủy ban châu Âu (EC) vừa tham gia ký công ước quốc tế bảo vệ quyền của 650 triệu người khuyết tật trên thế giới. Đây là con số kỷ lục về số nước tham gia ký kết ngay trong ngày đầu tiên của lễ ký công ước được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc.
Lễ ký kết Công ước bảo vệ quyền của người khuyết tật tại trụ sở Liên hợp quốc, New York (Mỹ).
80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và Ủy ban châu Âu (EC) vừa tham gia ký công ước quốc tế bảo vệ quyền của 650 triệu người khuyết tật trên thế giới. Đây là con số kỷ lục về số nước tham gia ký kết ngay trong ngày đầu tiên của lễ ký công ước được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc.
Bản công ước mới sẽ chính thức có hiệu lực khi được ít nhất 20 nước phê chuẩn. Công ước về quyền của người khuyết tật đặt ra ngoài vòng pháp luật các hành vi phân biệt đối xử đối với người tàn tật trên tất cả các mặt sinh hoạt, đời sống, bao gồm các cơ hội bình đẳng về việc làm, giáo dục, hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các quyền tư pháp khác.
Công ước cũng quy định các điểm vui chơi công cộng và các tòa nhà phải tạo điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sự đi lại của người khuyết tật. Ngoài ra, công ước cũng kêu gọi cải thiện việc cung cấp thông tin và các cơ sở truyền thông cho người khuyết tật.
Cao ủy nhân quyền LHQ, bà Louise Arbour, bày tỏ sự vui mừng khi các nước tích cực tham gia ký kết công ước nhanh một cách kỷ lục chứng tỏ các cam kết đối với người khuyết tật rất mạnh mẽ. Bà cho biết, điều này đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quan niệm về người khuyết tật và tăng cường quyền lợi của người khuyết tật trong việc nâng cao điều kiện sống, xóa bỏ những mặc cảm của họ trong xã hội.
(Theo báo Tổ Quốc http://toquoc.gov.vn/vietnam/showPrint.asp?newsId=18105 )

17 nhận xét:

Nặc danh nói...

hotline personals [url=http://loveepicentre.com/]movie dating superwoman[/url] yahoo personals us http://loveepicentre.com/ online adult dating

Nặc danh nói...

clomiphene clomid fertility drugs [url=http://usadrugstoretoday.com/products/azulfidine.htm]azulfidine[/url] household mrsa staff bacteria http://usadrugstoretoday.com/products/femara.htm oregon medical malpractice blood clot http://usadrugstoretoday.com/products/tenormin.htm
lying cheating loving heart [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/i.htm]No prescription online pharmacy[/url] infections from urethral play [url=http://usadrugstoretoday.com/products/clozaril.htm]duck health care[/url]

Nặc danh nói...

http://online-health.in/atenolol/atenolol-kidney-failure
[url=http://online-health.in/antabuse/drinking-while-on-antabuse]cold medicine false positive alcohol level[/url] patong pharmacy [url=http://online-health.in/bicalutamide/casodex-bicalutamide-idaho]casodex bicalutamide idaho[/url]
smart drugs memory http://online-health.in/bactroban/expired-bactroban-safe
[url=http://online-health.in/avodart/avodart-and-cancer]drug trafficking in organized crime[/url] erectile pump hcpcs code [url=http://online-health.in/bisacodyl/side-effects-of-bisacodyl]side effects of bisacodyl[/url]
candidate health care comparison http://online-health.in/ashwagandha/ashwagandha-side-effects
[url=http://online-health.in/biaxin/levaquin-with-biaxin]alternative pharmacy[/url] european pharmacy association [url=http://online-health.in/antifungal/mango-as-antifungal-agent]mango as antifungal agent[/url] drug prevention musical [url=http://online-health.in/avalide/avalide-prescription-sale-without]avalide prescription sale without[/url]

Nặc danh nói...

http://meen.in/claritin/claritin-d-non-drowsy-24-hour-tablets
[url=http://meen.in/celecoxib/celebrex-celecoxib-side-effects]propo drug abreviation[/url] mineral county council on drug and alcohol abuse [url=http://meen.in/celadrin/vitamin-world-celadrin-with-glucosamine]vitamin world celadrin with glucosamine[/url]
how do performance enhancing drugs work http://meen.in/cla/cla-estate
[url=http://meen.in/clarithromycin/half-life-of-clarithromycin]drug interaction alchohol and lamictal[/url] mononucleosis erectile dysfunction [url=http://meen.in/cetirizine/cetirizine-ratiopharm-uk]cetirizine ratiopharm uk[/url]
drug prednisone http://meen.in/clarithromycin/dose-adjustment-of-clarithromycin
[url=http://meen.in/esomeprazole/esomeprazole-ppt]viagra womens[/url] pharmacy royal oak mi [url=http://meen.in/casodex/casodex-sivuvaikutukset]casodex sivuvaikutukset[/url] henry han eastern western medicine [url=http://meen.in/flutamide/flutamide-stomach-pain]flutamide stomach pain[/url]

Nặc danh nói...

automobile banners http://automoblog.in/volkswagen/volkswagen-dealership-illinois ac compressor 1990 dodge 33 grand caravan le
[url=http://automoblog.in/toyota/used-toyota-des-moines-ia]automobile logo garbage can[/url] m2 machines auto thentics [url=http://automoblog.in/toyotas/toyota-hzj-l79]toyota hzj l79[/url]
dodge ram 1500 riding toy http://automoblog.in/victory/victory-park-capital-advisors
[url=http://automoblog.in/motor/tr3-motor]dirt track racing video[/url] volkswagen jetta diesel for sale minnesota [url=http://automoblog.in/pontiac/pontiac-g-5]pontiac g 5[/url]
mercedes benz c230 vehicle http://automoblog.in/supermoto/supermoto-lowes-motor-speedway
[url=http://automoblog.in/cadillac/cadillac-1938-lasalle-convertible]auto mounted sattelite direction mapping[/url] delphi volkswagen cabriolet fuel pump [url=http://automoblog.in/smart/smart-parts-paintball-guns]smart parts paintball guns[/url]

Nặc danh nói...

become a travel writer http://livetravel.in/vacation-packages/acapulco-vacation-package bolivia travel brochure
[url=http://livetravel.in/maps/red-alert-2-mod-maps]passports required for children travel to mexico[/url] travel holidays adria [url=http://livetravel.in/cruises/shop-onboard-princess-cruises]shop onboard princess cruises[/url]
travel websites for the southwestern states http://livetravel.in/airline/ukraine-cheap-tickets-usa-cheap-flights-airline-tickets
[url=http://livetravel.in/motel/motel-in-san-antonio]medicine for babies on travel[/url] travel trailer jayco yorkton saskatchewan [url=http://livetravel.in/expedia/expedia-aaa-coupon-code]expedia aaa coupon code[/url]
expedia corporate travel travelers http://livetravel.in/flight/picture-of-flight-attendant
[url=http://livetravel.in/tourism/educational-tourism]travel lodge santa rosa[/url] interrelationships between within travel and tourism sector [url=http://livetravel.in/inn/days-inn-panama-city-beach]days inn panama city beach[/url] north dakota travel information [url=http://livetravel.in/airline/new-zealand-military-discount-airline-tickets]new zealand military discount airline tickets[/url]
travel books madrid [url=http://livetravel.in/motel/sands-motel-caddillac]sands motel caddillac[/url]
travel guide to ukraine http://livetravel.in/airlines/southwest-airlines-on-line-check-in
[url=http://livetravel.in/lufthansa/boeing-dc-9-87]travel rome to athens[/url] educational travel consultants [url=http://livetravel.in/tour/wine-tour-weekends]wine tour weekends[/url]
[url=http://livetravel.in/tourist/san-francisco-tourist-map]san francisco tourist map[/url] used travel trailers in texas [url=http://livetravel.in/plane-tickets/cheap-plane-tickets-discount-travel-online-reserva]cheap plane tickets discount travel online reserva[/url] travel agents in colorado [url=http://livetravel.in/airlines/thai-airlines-reservation-no]thai airlines reservation no[/url]
travel us transit [url=http://livetravel.in/disneyland/disneyland-firefighter]disneyland firefighter[/url]

Nặc danh nói...

indiana dunes travel http://atravel.in/tourism_tourism-impacts-limits-acceptable-change-lac eco lite travel trailer
[url=http://atravel.in/flight_flight-tracker-philadelphia-airport]fundraising for travel[/url] shoe travel bags [url=http://atravel.in/travel_air-travel-from-syr-ny]air travel from syr ny[/url]
mancos cortez travel management http://atravel.in/cruises_discounts-on-disney-cruises
[url=http://atravel.in/tour_spice-girls-tour]hotel italy travel[/url] wine travel packages [url=http://atravel.in/adventure_reno-adventure-inn]reno adventure inn[/url]
incredible dreams travel http://atravel.in/expedia_saint-martin-hotels-expedia travel bed 2 yrs [url=http://atravel.in/airlines_american-airlines-fly-a-way-vacations]american airlines fly a way vacations[/url]

Nặc danh nói...

travel trailer less than 1800 pounds gvw http://greatadventures.in/adventure/spicy-adventure-stories-covers international student travel
[url=http://greatadventures.in/expedia/expedia-disneyland-hotels]cheap travel packages christmas vancouver[/url] off the beaten path travel destinations [url=http://greatadventures.in/cruise/cruise-norwegian-cruise-line-march]cruise norwegian cruise line march[/url]
escape travel uniform http://greatadventures.in/plane-tickets/plane-tickets-czech-to-japan
[url=http://greatadventures.in/tour/jah-cure-and-tour-and-us-2007]airstream travel tralier[/url] sears travel ontario [url=http://greatadventures.in/flight]flight[/url]
aspen travel bargins http://greatadventures.in/flight/flight-nurse-service fairbanks travel [url=http://greatadventures.in/motel/travel-lodge-motel]travel lodge motel[/url]

Nặc danh nói...

sacramento web designer http://topcitystyle.com/?action=products&product_id=1155 poems by paul laurence dunbar [url=http://topcitystyle.com/50-dolce-amp-gabbana-size2.html]gola shoes[/url] designer in action
http://topcitystyle.com/pink-and-white-shirts-color146.html designer cd covers [url=http://topcitystyle.com/lilac-dressy-tops-color128.html]free doll clothes patterns[/url]

Nặc danh nói...

elderly active fashion advertisement http://topcitystyle.com/richmond-pullover-brand18.html step by step drawings of fashion [url=http://topcitystyle.com/pecci-one-ply-windbreaker-jackets-brand16.html]website for people learning to make clothes[/url] crayons melted on clothes
http://topcitystyle.com/l-button-down-shirts-size7.html buy gucci watcg [url=http://topcitystyle.com/gucci-men-s-long-sleeve-fitted-tom-grey-item1255.html]joseph bank clothes[/url]

Nặc danh nói...

free hardcore teen movie [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-fake-id/1004database/]Fake ID[/url] free porn movie clips [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-halloween-5/949database/]Halloween 5[/url]
the station agent movie [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-the-forbidden-kingdom/4884database/]The Forbidden Kingdom[/url] universe movie [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-death-at-a-funeral/19349database/]Death at a Funeral[/url]
no smoking movie [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-panic-room-3/14000database/]Panic Room 3[/url] online movie trading [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-soldado-de-honor/17394database/]Soldado De Honor[/url]
hatchet movie [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-massage-tutorial-practical-guide/5512database/]Massage Tutorial Practical Guide[/url] big daddy movie [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-down-periscope/5904database/]Down Periscope[/url]

Nặc danh nói...

china cheap jordans and clothes online http://www.thefashionhouse.us/blue-shirts-color32.html audio shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=1040]ralph lauren putney paisley[/url] wholesale replica chanel handbags
http://www.thefashionhouse.us/tommy-hilfiger-on-sale-brand97.html small space clothes storage [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=1932]opinions about best shoes for women[/url]

Nặc danh nói...

http://jqz.in/prozac/what-can-be-done-to-counteract-drowsiness-with-prozac
[url=http://jqz.in/permethrin/permethrin-clothing]martina hingis drugs[/url] l020672 01 mulit drug screen test [url=http://jqz.in/vpxl/vpxl-penis-pills]vpxl penis pills[/url]
prescription drugs welbutrin http://jqz.in/paroxetine/paroxetine-viagra
[url=http://jqz.in/pheromone/herbal-pheromone-releaser]pros and cons of drugs[/url] nurses responsible for drug therarpy [url=http://jqz.in/pharma/natco-pharma-oncology]natco pharma oncology[/url]
canada online pharmacy generic zantac generic soma http://jqz.in/zithromax/zithromax-hives
[url=http://jqz.in/protonix/protonix-information]description of generic viagra[/url] street drug shit [url=http://jqz.in/cialis/best-generic-cialis-sites]best generic cialis sites[/url] february childrens dental health month [url=http://jqz.in/provera/progesterone-provera]progesterone provera[/url]

Nặc danh nói...

gambling cruise ships http://lwv.in/casino-online/las-vegas-first-casino casinos in maryland
[url=http://lwv.in/betting/horse-betting-calculator]championship betting comparison[/url] samaung blackjack [url=http://lwv.in/jokers/jokers-wild-game]jokers wild game[/url]
blackjack ski resort http://lwv.in/slots/double-bucs-slots
[url=http://lwv.in/casino-online/mohegon-sun-casino]bingo nights in pa[/url] washington lottery results [url=http://lwv.in/roulette/roulette-video]roulette video[/url]
bridal shower bingo http://lwv.in/lottery/michigan-state-lottery-results best online blackjack [url=http://lwv.in/roulette/roulette-sniper]roulette sniper[/url]

Nặc danh nói...

movie theatre okc [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_crimson_pirate/]the crimson pirate[/url] new mark wahlberg movie http://moviestrawberry.com/films/film_lonesome_jim/ convict singer from stir crazy movie
scoobie doo movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_inglourious_basterds/]inglourious basterds[/url] watch the crucible the movie online for free http://moviestrawberry.com/films/film_drop_dead_gorgeous/ elf movie with will ferrell
free movie at fannin county park in blue ridge ga [url=http://moviestrawberry.com/films/film_blood_massacre/]blood massacre[/url] horror movie best
download full3gp movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_quadrophenia/]quadrophenia[/url] nancy drew movie 2007 http://moviestrawberry.com/films/film_stuart_little_3_call_of_the_wild/ the little mermaid movie trailers
amunityville hororr movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_american_son/]american son[/url] stuart little book and movie http://moviestrawberry.com/films/film_journey_to_the_center_of_the_earth/ highschool musical 2 free movie download

Nặc danh nói...

peter pan movie sword [url=http://moviestrawberry.com/films/film_carnivorous/]carnivorous[/url] i spit on your grave movie http://moviestrawberry.com/films/film_bridget_joness_diary/ ten canoes movie ontario show times
goofy movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_love_me_tonight/]love me tonight[/url] the spongebob squarepants movie http://moviestrawberry.com/films/film_garden_party/ ice age the movie
download free movie telugu [url=http://moviestrawberry.com/films/film_scrooged/]scrooged[/url] skywalker the movie
setting wizard of oz movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_blood_and_bone/]blood and bone[/url] pulse movie website http://moviestrawberry.com/films/film_robocop_3/ deconstructing sarah movie
devonshire movie theater windsor [url=http://moviestrawberry.com/films/film_hornblower_the_frogs_and_the_lobsters/]hornblower the frogs and the lobsters[/url] disney movie translations http://moviestrawberry.com/films/film_knife_edge/ el cid the movie

Nặc danh nói...

indian movie songs download [url=http://moviestrawberry.com/films/film_universal_soldier/]universal soldier[/url] great escape movie theater12792976456751557576 http://moviestrawberry.com/films/film_10_30_p_m_summer/ movie details about jose rizal
movie director may [url=http://moviestrawberry.com/films/film_reds/]reds[/url] nightmare before christmas movie http://moviestrawberry.com/films/film_the_fly/ free online movie
google earth movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_fur_an_imaginary_portrait_of_diane_arbus/]fur an imaginary portrait of diane arbus[/url] oh christmas tree movie animated
hard4life ethnic movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_final_exam/]final exam[/url] ares free movie download http://moviestrawberry.com/films/film_ace_in_the_hole/ number one movie at box office last weekend august 18 19
free movie downloads pirate [url=http://moviestrawberry.com/films/film_passchendaele/]passchendaele[/url] error windows vista movie maker unable to find dvd http://moviestrawberry.com/films/film_hell_s_kitchen/ movie monster promotion

Đời Sống-Gia Đình (VietBao VN)

Vui Cười (VietBao VN)

SƯU TẦM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN SỨC KHOẺ:

Tư vấn miễn phí:

* Điện thoại của đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567 hoặc chương trình Cửa sổ tình yêu (04) 3 8262625 để được tư vấn miễn phí.
* Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản Bệnh viện Từ Dũ TPHCM với các chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ trước, trong và sau sinh miễn phí dành cho các ông bố, bà mẹ: điện thoại (08) 3 8395117 (số nội bộ 368).
* Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng tại Bình Định: (có tư vấn về phòng chống HIV/AIDS): Địa chỉ liên hệ với Trung tâm Tư vấn sức khỏe cộng đồng: 419 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn vào tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật). ĐT: (056): 3 811 466. Trung tâm tư vấn HIV/AIDS miễn phí tại: + Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng - Bệnh viện Lao: ĐT (056) 3 748 922; + Phòng khám số 3 (936- 938 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn: ĐT (056): 3 792 476.
* Phòng tư vấn sức khỏe miển phí tại Trung tâm Y tế Quận 1 TP.HCM với trên 20 bác sĩ thuộc các chuyên khoa tham gia tham vấn sức khỏe trực tiếp hoặc qua điện thoại số (08) 3 8206544.
* Chương trình VTV1 "Sức khoẻ là vàng", phát sóng vào 18h ngày Chủ nhật và phát lại vào 15h Thứ 4 tuần kế tiếp: Số điện thoại nóng của chương trình là 1900561225.
* Chương trình VTV2 “Sức khoẻ cho mọi người”, phát sóng vào 17h30 ngày Thứ 3 hàng tuần và phát lại vào 12h trưa hôm sau.
* Trung tâm tư vấn ung thư Can Hope (Singapore) tại Hà Nội: 04. 3 7472729 / 04. 3 7472730
* Khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý thoái hóa và thoát vị đĩa đệm cột sống là chương trình do BV Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM) thực hiện vào lúc 13g30 thứ sáu hằng tuần.
Bệnh nhân có nhu cầu đăng ký qua số ĐT: 39234332 (xin số 895).


Khác:

* Bệnh nhân nam giới có nhu cầu khám và tư vấn các bệnh lý Nam khoa, vui lòng đăng ký tại BVĐH Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, P11, Q5.:
1. Phòng khám Nam khoa. Điện thoại: (08) 3 8554269 (số 265) 2. Bộ phận chăm sóc khách hàng. Điện thoại: (08) 3 4051010- 3 4051212

*Ttư vấn “Bệnh loét dạ dày-tá tràng” liên hệ Phòng khám tiêu hóa - bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, xin vui lòng đăng ký qua số điện thoại: 08. 3 4051010, 3 4051212, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, bộ phận Chăm sóc khách hàng.

* Câu lạc bộ phòng chống Hen Hà nội, Hội Hen DU & MDLS Việt nam 04.3 9438933

* Các địa chỉ khác tại: http://shelove.biz/thong-tin-tu-van

* Tham khảo chữa rắn cắn: Địa chỉ liên hệ của ông Tần: Lê Văn Tần - xóm 6 xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Điện thoại: 0972.901.089.

Người theo dõi